Αλλαγή ποικιλίας και ανανέωση λεμονιάς με εγκεντρισμό

Αυτό το δέντρο μπολιάστηκε κάτω απο την παλιά λεμονιά στο υποκείμενο νεραντζιάς στις 25/04/2015 με εγκεντρισμό. Ο λόγος είναι για αλλαγή σε καλύτερη ποικιλία λεμονιάς μιας και η προηγούμενη δεν είχε καλή ανάπτυξη και κάθε χρόνο έκανε λιγότερη παραγωγή.

Εμβολιασμός λεμονιάς σε υποκείμενο νεραντζιάς με εγκεντρισμό

Εμβολιασμός λεμονιάς χωρίς σπέρματα σε υποκείμενο νεραντζιάς στις 04/04/2015 και στις 01/05/2015 με εγκεντρισμό. Το δέντρο ήταν αρκετά μεγάλο σε ηλικία, έτσι σε ένα χρόνο μεγάλωσε αρκετά και καρποφόρησε.


« 1 2 3 4 »

Τι είναι ο εμβολιασμός


Ο εμβολιασμός / μπόλιασμα των φυτών είναι ουσιαστικά η συγκόλιση κυρίως καρποφόρου βλαστού ενός δέντρου στον κορμό ενός άλλου δέντρου (υποκείμενο). Η επιλογή του υποκείμενου είναι καθοριστική στην επιβίωση, και παραγωγικότητα του δέντρου. Σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά υποκείμενα που εγγυώνται σίγουρη και απροβλημάτιστη παραγωγή. Ωστόσο, πρέπει πάντα να επιλέγεται το σωστό υποκείμενο για κάθε καλλιέργεια. Η κιτρομηλιά / νεραντζιά είναι το υποκείμενο που έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν αποκλειστικά, στην εσπεριδοκαλλιέργεια της Κύπρου καθώς παρουσιάζει ένα σύνολο καλών χαρακτηριστικών, όπως η ζωηρότητα, η καλή παραγωγικότητα, η πολύ καλή ποιότητα καρπών, ανθεκτική στο ψύχος και την ξυρασία και ανθεκτική στην σημαντικότερη ασθένεια των εσπεριδοειδών, την κορυφοξήρα.

Πλεονεκτήματα εμβολιασμού


- Βελτίωση των καρπών
- Αύξηση της παραγωγικότητας
- Αυξημένη αντοχή στις κλιματολογικές συνθήκες.
- Αλλαγή ποικιλίας ανθεκτικότερη σε σημαντικές ασθένεις όπως η κορυφοξήρα στις λεμονιές
- Εξημέρωση άγριων δέντρων
- Πολλαπλασιασμό της ποικιλίας
- Εμβολιασμός σε ποικιλία κατάλληλη σε μέρη όπου το δέντρο μπορεί να ευδοκιμήσει καλύτερα και χρησιμοποιείται το κατάλληλο υποκείμενο
- Δημιουργία αρσενικών και θηλυκών ανθών στο ίδιο δέντρο ώστε να έχουμε αυτογονιμοποίηση.

Μοιραστείτε την σελίδα με άλλους