Εμβολιασμός κερασιάς με εγκεντρισμό

Εμβολιασμός κερασιάς ποικιλίας Big Star στις 27/06/2015 με εγκεντρισμό.

Πατήστε για πλήρης οθόνη.

Εμβολιασμός λεμονιάς σε υποκείμενο νεραντζιάς με εγκεντρισμό

Δείτε τα στάδια ανάπτυξης του βλαστού απο τα αρχικά στάδια απο τον εμβολιασμό. Το δέντρο αυτό εμβολιάστηκε στις 18/04/2014 με εγκεντρισμό και ενοφθαλισμό. Είναι λεμονιά πάνω σε υποκείμενο νεραντζιάς. Ένα χρόνο μετά τον εμβολιασμό έκανε αρκετά άνθη αλλά κράτησε μερικά λεμόνια.


1 2 3 4 »

Τι είναι ο εμβολιασμός


Ο εμβολιασμός / μπόλιασμα των φυτών είναι ουσιαστικά η συγκόλιση κυρίως καρποφόρου βλαστού ενός δέντρου στον κορμό ενός άλλου δέντρου (υποκείμενο). Η επιλογή του υποκείμενου είναι καθοριστική στην επιβίωση, και παραγωγικότητα του δέντρου. Σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά υποκείμενα που εγγυώνται σίγουρη και απροβλημάτιστη παραγωγή. Ωστόσο, πρέπει πάντα να επιλέγεται το σωστό υποκείμενο για κάθε καλλιέργεια. Η κιτρομηλιά / νεραντζιά είναι το υποκείμενο που έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν αποκλειστικά, στην εσπεριδοκαλλιέργεια της Κύπρου καθώς παρουσιάζει ένα σύνολο καλών χαρακτηριστικών, όπως η ζωηρότητα, η καλή παραγωγικότητα, η πολύ καλή ποιότητα καρπών, ανθεκτική στο ψύχος και την ξυρασία και ανθεκτική στην σημαντικότερη ασθένεια των εσπεριδοειδών, την κορυφοξήρα.

Πλεονεκτήματα εμβολιασμού


- Βελτίωση των καρπών
- Αύξηση της παραγωγικότητας
- Αυξημένη αντοχή στις κλιματολογικές συνθήκες.
- Αλλαγή ποικιλίας ανθεκτικότερη σε σημαντικές ασθένεις όπως η κορυφοξήρα στις λεμονιές
- Εξημέρωση άγριων δέντρων
- Πολλαπλασιασμό της ποικιλίας
- Εμβολιασμός σε ποικιλία κατάλληλη σε μέρη όπου το δέντρο μπορεί να ευδοκιμήσει καλύτερα και χρησιμοποιείται το κατάλληλο υποκείμενο
- Δημιουργία αρσενικών και θηλυκών ανθών στο ίδιο δέντρο ώστε να έχουμε αυτογονιμοποίηση.

Μοιραστείτε την σελίδα με άλλους